ค่าโอนที่ดิน

ค่าโอนที่ดิน

ค่าโอนที่ดิน

ค่าโอนที่ดิน ดำเนินการง่ายกว่าที่คิด

ค่าโอนที่ดิน ดำเนินการง่ายกว่าที่คิดไปชมกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง วันนี้เราได้เตรียมข้อมูลมาให้ดูเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ไปชมกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะ

ค่าโอนที่ดิน 2564 จะต้องจ่ายเท่าใด มีขั้นตอนยังไง

สำหรับคนที่ซื้อที่ดินไม่ บ้านพร้อมที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งก่อสร้างอื่น เมื่อตกลงจำหน่ายกันแล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องลงลายลักษณ์อักษรต่อหน้าต่อตาข้าราชการที่กรมที่ดินแล้วก็ปฏิบัติงานโอนที่ดิน Pool villas

ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะได้ครอบครองเจ้าของโดยบริบูรณ์ เพื่อไม่ให้เสียเวล่ำเวลาและก็สามารถทำเรื่องโอนที่ดินให้จบครบอย่างเร็วในวันเดียว มาดูว่าโอนที่ดินจำต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง คิดค่าโอนที่ดินยังไง มีค่าใช้จ่ายและก็ค่าภาษีอากรอะไรบ้าง โอนที่ดินตรงไหน มีขั้นตอนอะไรบ้าง ใช้เวลานานหรือเปล่า แล้วก็อัปเดตการโอนที่ดินในตอนโควิด-19 Pool Villa

เอกสาร ค่าโอนที่ดิน

ค่าโอนที่ดิน

กรณีบุคคลปกติ
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาที่ลงลายมือชื่อการันตีสำเนาถูก
2. หนังสือแปลงชื่อหรือชื่อสกุล พร้อมสำเนาลงลายมือชื่อการันตีสำเนาถูก (หากมี) Sale Villas Phuket (RU)
3. ใบสำมะโนครัว พร้อมสำเนาลงลายมือชื่อยืนยันสำเนาถูก
4. ใบมอบฉันทะ (ทด.21) ในเรื่องที่มอบสิทธิ์ให้บุคคลอื่นดำเนินงานแทน
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

กรณีนิติบุคคล
1. ใบรับรองนิติบุคคล ที่แก่ไม่เกิน 1 เดือน
2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่แก่ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมเนื้อหาในบัญชีรายชื่อของนิติบุคคลซึ่งสามารถซื้อที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งก่อสร้างได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แม้ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างชาติ ควรจะมีหุ้นไม่ถึงจำนวนร้อยละ 40 ของผู้ถือหุ้นทั้งผอง วิลล่าภูเก็ตป่าสัก

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดเป้าหมายสำหรับในการซื้อรวมทั้งมูลเหตุของเงินที่ใช้ในลัษณะของการซื้อ
4. สำเนาบัตรประชาชนรวมทั้งสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตัดสินผู้กุมอำนาจลงชื่อ จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต
5. หนังสือแสดงตัวอย่างลายเซ็นผู้ตัดสิน
6. ใบมอบฉันทะ ในเรื่องที่มอบสิทธิ์ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานแทน โฮมออฟฟิศ
7. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
8. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

การเตรียมค่าโอนที่ดิน ค่าใช้สอยโอนที่ดิน

1. ค่าคำร้องขอโอนที่ดิน 5 บาท
2. ค่าอากร 5 บาท
3. ค่าผู้เห็นเหตุการณ์ 20 บาท
4. ค่าธรรมเนียมสำหรับเพื่อการโอนที่ดิน ซึ่งคิดที่ 2% ของราคาประเมินหรือราคาขาย โดยใช้ราคาแพงสุดสำหรับการคำนวณ
แบบอย่าง ข้าราชการกรมที่ดินประมาณราคาที่ดิน 5,000,000 บาท แต่ว่าราคาขายอยู่ที่ 5,500,000 บาท คำนวณค่าโอนที่ดินโดย 5,500,000 x 2% = 110,000 บาท Villas Phuket

5. ค่าจำท่วม เฉพาะสำหรับกรณีกู้หนี้ยืมสินจากสถาบันการเงินมาซื้อ ซึ่งคิดที่ 1% ของค่าที่จำท่วม แม้กระนั้นไม่เกิน 100,000 บาท
แบบอย่าง กู้ยืม 5,000,000 บาทมาซื้อที่ดิน ค่าที่จำท่วมเป็น 5,000,000 บาท รวมทั้งคำนวณค่าจำท่วมโดย 5,000,000 x 1% = 50,000 บาท วิลล่าภูเก็ต

6. ค่าอากรแสตมป์ ซึ่งคิดที่ 0.50% ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยน แม้กระนั้นถ้าน้อยกว่าราคาประเมิน ให้ใช้ราคาประเมินสำหรับการคำนวณ แต่ว่าถ้าหากเสียภาษีอากรธุรกิจเฉพาะ ไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์ POOL VILLA PHUKET

แบบอย่าง ข้าราชการกรมที่ดินตีราคาที่ดิน 5,000,000 บาท แม้กระนั้นราคาขายอยู่ที่ 5,500,000 บาท คำนวณค่าอากรแสตมป์โดย 5,500,000 x 0.50% = 27,500 บาท ขายวิลล่าภูเก็ต

7. ค่าภาษีอากรธุรกิจเฉพาะ ซึ่งคิดที่ 3.3% ของราคาค้าขาย ซึ่งแม้ต่ำลงยิ่งกว่าราคาประเมิน ให้ใช้ราคาประเมินสำหรับในการคำนวณ
แบบอย่าง ข้าราชการกรมที่ดินตีราคาที่ดิน 5,000,000 บาท แม้กระนั้นราคาขายอยู่ที่ 5,500,000 บาท คำนวณค่าภาษีอากรธุรกิจเฉพาะโดย 5,500,000 x 3.3% = 181,500 บาท ซื้อวิลล่า ภูเก็ต

สำหรับค่าโอนที่ดิน แล้วก็ค่าภาษีอากรธุรกิจเฉพาะหรือค่าอากรแสตมป์นั้น คนซื้อกับคนขายบางทีอาจออกคนละครึ่ง หรือฝ้ายข้างใดข้างหนึ่งออกค่าครองชีพพวกนี้ทั้งหมดทั้งปวง ขึ้นกับการตกลงกันระหว่างผู้บริโภคกับคนขาย ยิ่งไปกว่านี้ ถ้าเป็นการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งก่อสร้างอย่างบ้าน ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก ดังเช่น ค่าเงินรับรองการใช้มิเตอร์น้ำและก็มิเตอร์กระแสไฟฟ้า ค่าศูนย์กลาง อ่านเพิ่มอีก 10 ค่าใช้สอยสำหรับการโอนบ้าน ที่ดิน คอนโด SALE VILLA

กรรมวิธีการโอนที่ดิน

ค่าโอนที่ดิน

ช่วงเวลาที่ใช้เพื่อการโอนที่ดินจะมากมายน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นกับคิวหรือปริมาณผู้ที่ใช้บริการที่ที่ทำการที่ดิน หากว่าไม่มีคิวยาว ก็คงจะใช้เวลาราวๆ 1-2 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ขอเสนอแนะให้ไปที่ทำการที่ดินแต่เช้าเพื่อจองคิวรวมทั้งลดขณะที่จะต้องรอ

1. กรอกคำร้องขอ พร้อมแนบเอกสารที่ใช้เพื่อสำหรับในการโอนที่ดินจากที่เจาะจงในข้างต้น

2. นำคำร้องขอแล้วก็เอกสารดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นไปยื่นกับข้าราชการโปรโมท เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารแล้ว ข้าราชการฯ จะให้บัตรคิวเพื่อไปคอยเรียกที่ข้างช่ำชองงาน POOL VILLA PHUKET

3. เมื่อถึงคิว ผู้โอนและก็คนรับโอนที่ดินต้องลงนามในเอกสารซึ่งๆหน้าข้าราชการช่ำชองงาน

4. ข้าราชการช่ำชองงานจะตีราคาที่ดินรวมทั้งใช้ประโยชน์สำหรับในการคำนวณค่าใช้สอยต่างๆสำหรับการโอนที่ดิน เมื่อรู้ยอดรายจ่ายแล้ว จะได้รับใบคำนวณรายจ่ายจากข้าราชการ PhuketVilla

5. ให้นำใบคำนวณค่าครองชีพไปจ่ายเงินที่ข้างการคลัง แล้วต่อจากนั้นจะได้รับใบรับเงินสีฟ้าแล้วก็สีเหลือง

6. ให้มอบใบเสร็จรับเงินสีเหลืองแก่ข้าราชการข้างเชี่ยวชาญงาน แล้วก็รับสำเนาใบเสร็จสีฟ้าจากคนขาย (ตัวจริงคนขายรักษา)

7. ข้าราชการช่ำชองงานจะพิมพ์สลักหลังโฉนดรวมทั้งมอบให้วิเคราะห์ เมื่อโฉนดถูกเป็นระเบียบแล้ว ก็จะได้รับโฉนดพร้อมสัญญาซื้อขาย (ทด.13) ซึ่งจัดว่าหมดกรรมวิธีการโอนที่ดิน รวมทั้งเจ้าของของที่ดินก็นับว่าเป็นของผู้บริโภคหรือคนรับโอนโดยบริบูรณ์ ต้นไม้ให้ร่มเงา

อัปเดตการโอนที่ดินในตอนโควิด-19

ในตอนเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัววิด-19 ทางกรมที่ดินขอให้ละเว้นการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการในที่ทำการที่ดิน ชั่วครั้งชั่วคราวจนกระทั่งเหตุการณ์จะเข้าสู่สภาวะธรรมดาบางครั้ง เพื่อลดจังหวะการแพร่ระบาดของโรค ดังต่อไปนี้

1. กรณีจะติดต่อขอทำนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรืองานราชการด้านอื่นๆณ ที่ทำการที่ดิน แม้ไม่ใช่คราวที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่บางทีอาจเลี่ยงได้ หรือจะกำเนิดความเสื่อมโทรมแก่คู่แค้น หรือมีผลเสียต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่งแล้ว ของดเว้นการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการในที่ทำการที่ดิน เพื่อลดความคับแคบ ขายบ้านภูเก็ต

2. สำหรับราษฎรที่เกรงว่า หากว่าไม่มีการเขียนทะเบียนสิทธิแล้วก็นิติกรรมการโอนรวมทั้งจำนำอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งห้องพักในเวลานี้จะหมดสิทธิผลดีสำหรับในการขอลดค่าธรรมเนียมการเขียนทะเบียนโอนรวมทั้งลงทะเบียนจำนำตามมาตรการลดภาระหน้าที่ค่าธรรมเนียม แม้กระนั้นที่จริงแล้วมาตรการดังที่กล่าวผ่านมาแล้วยังไม่สิ้นสุดช่วงเวลาในระยะนี้ บ้าน

– กรณีการเขียนทะเบียนโอนแล้วก็ขึ้นทะเบียนจำนำอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมตึกที่พักอาศัยจำพวกบ้านเดี่ยว บ้านฝาแฝด บ้านแถว แล้วก็ห้องเช่า โดยราคาจำหน่ายไม่เกิน 1 ล้านบาท รวมทั้งวงเงินจำนำไม่เกิน 1 ล้านบาท เหลือ 0.01% ส่งผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม 2563

– กรณีการเขียนทะเบียนโอนรวมทั้งลงบัญชีจำนำอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมตึกที่พักที่อาศัยจำพวกบ้านเดี่ยว บ้านคู่แฝด บ้านแถว แฟลต หรือตึกการค้า โดยราคาจำหน่ายไม่เกิน 3 ล้านบาท รวมทั้งวงเงินจำนำไม่เกิน 3 ล้านบาท เหลือ 0.01% ส่งผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ด้วยเหตุนั้น ยังมีเวลาใช้สิทธิจนกระทั่งปลายปี 2564

อ่านเพิ่มเติม: POOL VILLA PHUKET. SALE VILLA. Villas Phuket. Phuket Property. Pool Villa.